Η Ένωση με επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ ζητά η ασφαλιστική ενημερότητα αποκλειστικά για συμμετοχή σε δημοπρασίες να έχει εξάμηνη  ισχύ.