Η Ένωση διαβίβασε στα πολιτικά κόμματα την επιστολή που είχε απευθύνει προς τους  Υπουργούς  Οικονομίας, Οικονομικών και Υποδομών με θέμα “Αδυναμία επιβίωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας” και ζητά να συνδράμουν για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων του κλάδου