Η  Ένωση απέστειλε δεύτερη επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητώντας να δοθεί παράταση στην έναρξη ισχύος της της διάταξης περί  υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, γιατί οι υπηρεσίες διστάζουν να προβαίνουν σε νέες δημοπρατήσεις το τρέχον  χρονικό διάστημα