Επισημαίνοντας το πρόβλημα της αδυναμίας σύστασης των Επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, η Ένωση ζητά  από τον Υπουργό Υποδομών την πρόβλεψη δυνατότητας συμμετοχής του επιβλέποντος και του Προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκτέλεση κυρίως των μικρών έργων στην Περιφέρεια.