Η Ένωση υπέβαλε ερώτημα προς  την Αρχή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης προκειμένου να αρθούν οι αμφισβητήσεις που  πρόσφατα προέκυψαν σχετικά με την ιδιότητα του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης  πόθεν έσχες.