Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ζητώντας τη διεξαγωγή διαγωνισμού, που διεκόπη βίαια, λόγω εισβολής ομάδας  αναρχικών, σε νεώετερη ημερομηνία, όταν θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η εύρυθμη λειοτυργία του Πανεπιστημίου