Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με την οποία επισημαίνει ότι  στον προσφάτως ψηφισθέντα υπ΄αριθμ. 4407/2106 νόμο, άρθρο 51, εκ παραδρομής δεν αναφέρεται  εκπρόσωπος της  ΠΕΔΜΕΔΕ στη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας