Η Διεύθυνση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης ότι από 01.01.2019 άλλαξαν οι κωδικοί έκδοσης παραβόλων  στις ΔΟΥ για κατάθεση δικαιολογητικών στις Επιτροπές ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και εφεξής διαμορφώνονται ως κάτωθι:

1110403001 αντί ΚΑΕ 1228

1110489001 αντί ΚΑΕ 1229 και

1140904001 αντί ΚΑΕ 3438