Ευνοϊκή εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για όσους έχουν απωλέσει τη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για τις ασφαλιστικές εισφορές