Το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ έχει τροποποιηθεί ήδη με τα νέα ποσοστά εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ  ( 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη από 01.06.2019 έως 31.05.2022) ενημερώνει πρόσφατη  εγκύκλιος