Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕΥΑ Λαμίας για διαγωνισμό που δεν καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, αλλά απαιτείται ειδική  τεχνική εμπειρία από τους συμμετέχοντες