Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την  Περιφέρεια Ηπείρου, γιατί προκηρύσσει, ως υπηρεσία, και όχι ως έργο,  τη διάνοιξη επαρχιακής οδού.