Οι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ενημέρωσαν για τις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο σχετικά με τα ασφάλιστρα του Β’ εξαμήνου 2013 και τη ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Εδώ η 1η απόφαση.

Εδώ η 2η απόφαση.