Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ απαντά στο αίτημα της Ένωσης για λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ και κατά την ημέρα Πέμπτη ότι για την Αθήνα, οι υπάλληλοι του ΤΜΕΔΕ, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Διακίου, δε δεσμεύονται από τις αποφάσεις που αφορούν στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Από τις αποφάσεις αυτές δεσμεύονται μόνο οι υπάλληλοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ