Η Ένωση απήυθυνε επιστολή προς τον  Πρόεδρο και τα μέλη του Δ..Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας ζητώντας τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ στην κατασκευή των έργων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια του δημοσίου