Η Ένωση, με επιστολή της,  εκφράζει την έντονη ανησυχία της και  επισημαίνει στους αρμόδιους Υπουργούς ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων μέσω του ΣΕΣ 2014-2020 δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των μικρότερων έργων,  από τα οποία θα βρούν αντικείμενο εργασίας μικρές και μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.