Η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαρκή συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ζητά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, την αύξηση και αναδιάρθρωση, έστω και σήμερα, του  Προγράμμτος  Δημοσίων Επενδύσεων,  επιλέγοντας να υπάρξει διασπορά έργων στην Περιφέρεια και πεδίο εργασίας κυρίως στις ατομικές, μικρές  και μεσαίες  εργοληπτικές επιχειρήσεις