Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε με επιτυχία στα γραφεία της υβριδική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Tap4Building. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28 & 29 Απριλίου και εταίροι από την Ισπανία (FEVEC), την Σλοβενία (GZS) και την Πολωνία (Politechnika Slaska) συμμετείχαν δια ζώσης όσο και εταίροι από την Αυστρία (3s Research Laboratory) και την Ισπανία (AIMPLAS) εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι ανέλυσαν την πορεία του έργου και ήρθαν σε συμφωνία για βασικά θέματα καθώς το πρόγραμμα φθάνει στο τέλος του με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Το Erasmus+ έργο Tab4Building στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για Αρχιτέκτονες και Επαγγελματίες μικρών Κατασκευαστικών επιχειρήσεων αλλά και για φοιτητές με στόχο να γνωρίσουν τα σύνθετα υλικά σε βάθος, καθώς πρόκειται για υλικά που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα και του κύκλου ζωής των κτιρίων, λόγω των ιδιοτήτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα τόσο  στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ όσο και στην ιστοσελίδα του έργου: https://tab4building.gzs.si/