Η ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5710 Β/2021