Ο Υπουργός  Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5504 Β/2022 σχετικά με τον Κανονισμό Ασφαλείας των Φραγμάτων