Η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5639Β/2023 αναφέρεται στη διάθεση της διαδυκτυακής υπηρεσίας “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” στα πληροφοριακά συστήματα:

-Του Δήμου Ηλιούπολης,

-Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

-Της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,

-Του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

-του Γενικού νοσοκομείου «Κέντρο Υγείας Ληξουρίου ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»,

-του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας,

-του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου & Λευκάδος και

-Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών