Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αρχής Προστασίας Δεδομένων» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης :
α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» με την μέθοδο «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ».
β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ» με την μέθοδο «Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ