Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για την  υπουργική απόφαση που αναλύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.