Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  5292 Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την παράταση έως την 31.12.2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε4