Η ΠΕΔΜΕΔΕ συνέταξε, κατάρτισε και υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου στο πεδίο της διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Πρόκειται για ένα επίκαιρο θέμα που είχε αναδειχθεί από την Ένωση σε πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε., με θέμα τη Διαχείριση των Αποβλήτων που προκύπτουν από τις κατασκευές δημοσίων έργων.

Η Ένωση έκανε ένα μεγάλο βήμα καθώς πλέον έχει αποκτήσει τόσο την εμπειρία λόγω της συμμετοχής της σε μία σειρά διευρωπαϊκών προγραμμάτων (BLUEPRINT ALL. CONSTRUCTION Project,  BLUEPRINT HEALTH & SAFETY Project και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών), όσο και το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες κινήσεις.

Καλή επιτυχία !