Εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων, όπως μας ενημέρωσε ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ιωάννης Σαρματζής

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Υποχρεούνται, με επιβολή προστίμου τριών (3.000) ευρώ σε περίπτωση παράβασης, οι επιχειρήσεις – εργοδότες να προαναγγέλλουν, εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους.

Το 40% επί του συνόλου των εργαζομένων στον  εργοδότη ο οποίος γνωρίζει ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Για παράδειγμα σε μία βιοτεχνία που έχει 100 άτομα προσωπικό εκ των οποίων οι 80 είναι εργάτες και 20 εργάζονται στο γραφείο, το 40% θα υπολογιστεί στους 20 εργαζόμενους, ήτοι 8 εργαζόμενοι πρέπει να εργαστούν υποχρεωτικά με τηλεργασία.

Αναπροσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο αυτό μέτρο μέσα σε 24 ώρες μετά τη ψήφιση του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Προβλέπεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνον σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, δηλ. μόνον εφόσον η φύση της παρεχόμενης εργασίας είναι συμβατή με την τηλεργασία και, επομένως, εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, ενδεικτικά, oι εκπαιδευτικές δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας), οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων, οι ταχύ μεταφορές.