Στους διαγωνισμούς  για την ανάδειξη αναδόχων των έργων με τίτλους: «Αντιπλημμυρική μελέτη με την κατασκευή κορμοφραγμάτων συμβαλλόντων του χειμάρρου “Μαντάνια –Άσκαλου –Δάφνης” και κορμοδεμάτων καείσας έκτασης της λεκάνης απορροής του εν λόγω χειμάρρου»

«Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών –Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας» και

«Κατασκευή αντιδιαβρωτικών -αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής χειμάρρου «Μαντάνια -Άσκαλου -Δάφνης» Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου, Τ.Κ. Άτταλης και Δ.Κ. Ψαχνών, Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων»

το Δασαρχείο Χαλκίδας ζητά πρόσθετες απαιτήσεις.

Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ