Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τις άδειες για τους εργαζομένους τους, απογραφικά και έως τη λήξη του πρώτου δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους.
Βάσει της ανακοίνωσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, η δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα (σ.σ. οι δηλώσεις θα αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα).
Συνεπώς για τις άδειες του Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής των αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.