Βασικές παραμέτρους και προοπτικές του Κατασκευαστικού τομέα του Βελγίου παραθέτει, σε σχετική του έκθεση, το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι ο κλάδος αυτός αντιπροσωπεύει το 4,7% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η παραγωγή του εκτιμάται περί τα 26,3 δισ. ευρώ (2022). Όσο για το μέγεθός του, εκτιμάται σε 103,4 δισ. ευρώ (2022).
Ένας κλάδος σε κρίση
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το Γραφείο επισημαίνει πως ο κατασκευαστικός τομέας του Βελγίου διέρχεται περίοδο κρίσης. Η πορεία του επηρεάστηκε από τα υψηλά επιτόκια, τον υψηλό πληθωρισμό και την γενικότερη αβεβαιότητα που συνεπάγεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.Γενικά, όλα τα ανωτέρω έχουν αυξήσει τις τιμές των κατασκευαστικών προϊόντων και υλικών (ιδίως στις κατασκευές σπιτιών) και έχουν διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ η πολιτική της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών που εφαρμόζεται στο Βέλγιο έχει αυξήσει το εργατικό κόστος στον κλάδο.Το Γραφείο προσθέτει πως ο τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό, ενώ σε έξαρση βρίσκονται φαινόμενα πτώχευσης ή αδυναμίας/μετάθεσης
Βέλγιο: Ο κατασκευαστικός τομέας είναι σε κρίση, αλλά έχει θετικές προοπτικές πληρωμής υποχρεώσεων. Επίσης, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παραγόντων και του εξαιρετικά ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, έχουν συμπιεσθεί αρκετά τα περιθώρια κέρδους. Μάλιστα, σε σχέση με το 2015 (σ.σ. έτος αναφοράς) ο τομέας των κατασκευών εμφανίζει τον Αύγουστο του 2023 συρρίκνωση 2,3% (εποχιακά σταθμισμένος δείκτης). Τον ίδιο μήνα (Αύγουστο 2023) ο ίδιος δείκτης εμφανίζει μείωση 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αντίστοιχοι ημερολογιακά σταθμισμένοι δείκτες είναι -7,8% και -6,4%. Η παραγωγή του κλάδου, ως αξία, συρρικνώθηκε κατά 2% το 2022, ενώ αναμένεται στασιμότητα κατά το 2023. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι εάν δεν προχωρήσουν απρόσκοπτα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κατασκευαστικός τομέας ενδέχεται να καταγράψει αρνητικές επιδόσεις βραχυμεσοπρόθεσμα.
Τα δεδομένα για διάφορους τομείς κατασκευών
Το 2022 η κατασκευή νέων οικιών αυξήθηκε 2,2%, αλλά το 2023 προβλέπεται να κλείσει με αρνητικό πρόσημο λόγω του μειωμένου αριθμού αδειών κατασκευής. Η ανακατασκευή/συντήρηση παλαιών κτισμάτων αυξήθηκε 4,3%, κυρίως λόγω της αποκατάστασης των ζημιών των καταστροφικών πλημμυρών του 2021 στην Βαλλονία. Καλές επιδόσεις κατέγραψαν και οι ανακατασκευές και ανακαινίσεις μη οικιακών κατασκευών (3,2%), ενώ για το 2023 αναμένεται ασθενής αύξηση της τάξης του 1,6%. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει τονωθεί λόγω της μείωσης του ΦΠΑ σε 12%.Επιπλέον, η κατασκευή δημόσιων έργων που υποστηρίζονται από δημόσιες επενδύσεις (κυρίως ενεργειακά έργα και υποδομές) αναμένεται να καταγράψει θετική πορεία το 2023 (περίπου +3%).Ο τομέας της κατασκευής νέων μη οικιστικών κατασκευών είναι εκείνος που έχει υποφέρει περισσότερο από τις εξελίξεις: το 2022 σημείωσε κάμψη 6% και το 2023 αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 10%. Συνοψίζοντας, το Γραφείο σχολιάζει πως οι εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης και τα δημόσια έργα διέσωσαν τον βελγικό κατασκευαστικό τομέα.
Θετικές οι προοπτικές
Πάντως, το Γραφείο υπογραμμίζει πως, σε γενικές γραμμές, η μακροπρόθεσμη προοπτική (μετά το 2025) για τον κλάδο είναι θετική, λόγω των ενεργειακών και περιβαλλοντικών ανησυχιών και στόχων της ενεργειακής μετάβασης (ενεργειακά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2025, στόχος για κάλυψη του 17,2% των συνολικών ενεργειακών αναγκών του Βελγίου από ΑΠΕ μέχρι 2030).Επιπροσθέτως, η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αυξήσει στο Βέλγιο τη ζήτηση για προϊόντα και τεχνολογίες μείωσης των εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών.Σχετικά με την εξέλιξη των τιμών, σε σχέση με τις αρχές του 2020 το τσιμέντο είναι ακριβότερο κατά 96%, οι σίδηρος και χάλυβας κατά 92%, η ξυλεία κατά 62% και η πίσσα κατά 44%.Σε ό,τι αφορά, τώρα, στις τάσεις στις κατασκευές, το Γραφείο καταγράφει τις ακόλουθες: ενεργειακή και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των κατασκευών, ψηφιακή επάρκεια, χρήση προκατασκευασμένων τμημάτων, ανακαίνιση και νέα χρήση παλαιών κτισμάτων, επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών, νέες τεχνολογίες (λ.χ. 3D εκτύπωση, χρήση drones, κλπ).

Αναδημοσίευση άρθρου  του Build