Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 462 ΥΟΔΔ/28-12-2011 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιου Κουτρουμάνη για τη Διοίκηση του ΕΤΑΑ την επόμενη τριετία