Το Υπουργείο Απασχόλησης δεν αντιμετωπίζει το θέμα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ. Αυτό επισημαίνει σε απάντηση του ο Γεν. Γραμ. Ασφαλίσεων στο σχετικό αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ.