Ο  Πρόεδρος  της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ  του Ε.Τ.Α.Α. κ. Ιωάννης Γαμβρίλης με επιστολή του προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ, τον Πρόεδρο και τα Περιφερειακά Γραφεία του ΤΕΕ διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση στην πρόσληψη ελεγκτών ιατρών στο Ταμείο.