Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσεύτηκε στο  ΦΕΚ 3189Β/2023 αναφέρεται στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022