Τίτλος έργου: Trained World While Painters – TWwP

Κωδικός έργου: 2023-1-LUO1-KA220 -VET – 000154098

Διάρκεια έργου: έναρξη:09/23, λήξη: 08/25 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 250.000,00 €.

Συντονιστής εταίρος: International Association of Painting Contractors (UNIEP) – Luxemburg

Εταίροι: FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA – Ιταλία, European Painting Partners – Βέλγιο, ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) – Ελλάδα, Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (FLC Asturias) – Ισπανία, EPISTEMES – Γαλλία, IMANOVATION – Πορτογαλία.

Στόχος του έργου

Το project “Trained World While Painters – TWwP” σκοπεύει να ενισχύσει την ελκυστικότητα όχι μόνο του Κατασκευαστικού τομέα αλλά και του επαγγέλματος των ελαιοχρωματιστών ώστε  να ξεπεραστούν τα εμπόδια της αγοράς που αντιμετωπίζουν ομάδες όπως οι μετανάστες και να αναβαθμιστεί  η κατάρτιση των ανέργων, μεταναστών και ενήλικων. Το έργο θέλει να επικαιροποιήσει την κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ψηφιακές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Αποτελέσματα

– Εκπαιδευτικές ενότητες βασισμένες στην ειδίκευση του ελαιοχρωματιστή Επίπεδου 3 και 4

– Μια ειδική ψηφιακή εφαρμογή – PaintMeApp – σε 7 διαφορετικές γλώσσες για smartphones

– Πρακτικές μελέτες περιπτώσεων που θα συμπεριληφθούν στο PaintMeApp για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης

– 3 podcasts και 3 βίντεο για την υποστήριξη των παιδαγωγικών κατευθυντήριων γραμμών προς τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.