Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που τροποποιεί την προγενέστερη σχετικά με τη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων βρίσκεται εδώ