Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά και περιοριστικά στα έγγραφα του διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται στους  υποψηφίους οικονομικούς φορείς να σχεδιάσουν διαφορετικές προτάσεις  ώστε να έχει νόημα η αξιολόγηση της τεχνικής τους προσφοράς, η λύση είναι η επιλογή της χαμηλότερης τιμής ως κριτηρίου ανάθεσης, αναφέρει, εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής και ζητά την τροποποίηση του κριτηρίου   ανάθεσης και  την απαλοιφή των  φωτογραφικών κριτηρίων  για ένα απλό  και σύνηθες  έργο οδοποιίας.