Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 862Β/2024 αναφέρεται στην τροποποίηση  του Σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 και την επικαιροποίηση των δράσεων του σύμφωνα με την τρέχουσα πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα καθώς  και  στην αποτύπωση των προτεραιοτήτων για τα επόμενα δύο έτη.