Στη συγκρότηση  των  Τμημάτων Α ’και Β’ του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» σύμφωνα με υπουργική απόφασ ηπου   που δημοσιεύτηκε   στο ΦΕΚ  537 ΥΟΔΔ /2024   προστέθηκε:
1. περ. η, στην παρ. Α. ως εξής:
«η. τον Ανδρέα Ευθυμίου του Γεωργίου  Δήμαρχο Μοσχάτου ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αναστασία Μουρίκη του Ευαγγέλου  Δημοτική Σύμβουλο Μάνδρας – Ειδυλλίας» και,
2. περ. η. στην παρ. Β. ως εξής:
«η. τον Ευστράτιο Σαραούδα του Αντωνίου, Δήμαρχο Μεταμόρφωσης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Γερολυμάτο του Χρήστου Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου»