και αφορούν στην εγγυοδοσία και πιστοδοσία του Τομέα Μηχανικών επισημαίνουν με επιστολή τους οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, σύμφωνα και με σχετική επιστολή του ΤΕΕ.