Ο μοναδικός τρόπος να αποζημιωθεί ο Ανάδοχος πλήρως για τη δαπάνη που προκύπτει για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις είναι να υπολογίζεται το εν λόγω κόστος απολογιστικά, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου προς τον Δήμαρχο Ρόδου