ζητούν με κοινή επιστολή τους οι Εργοληπτικές Οργανώσεις τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί και η αξιοπιστία τόσο του κατασκευαστικού κλάδου όσο και της δημόσιας διοίκησης.