Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε  σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM).
Το Υπουργείο  διαμορφώνει και αναπτύσσει ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο με σαφή όραμα και στόχους, το οποίο λαμβάνει υπόψη ευρωπαϊκές προτάσεις και παραδείγματα και θέτει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κατασκευαστικού Κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο  προχωρά στην κατάρτιση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, ο οποίος περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

Καλούνται τα μέλη εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024.

Το υπό διαβούλευση κείμενο βρίσκεται εδώ