Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης .

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 12η Απριλίου 2021 και ώρα 18.00

Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους στην Ένωση.

Το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται εδώ.