Στις 25 & 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου RenoUp: Aνάπτυξη ικανοτήτων managers εργοταξίων και team leaders για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη) με σκοπό την επισκόπηση της πορείας υλοποίησής του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ΠΕΔΜΕΔΕ, υπεύθυνη για το συντονισμό της έρευνας που διεξήχθη στις 5 συμμετέχουσες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία), παρουσίασε τα αποτελέσματα σχετικά με την υφιστάμενη κατάστασή των χωρών σ ό,τι αφορά το Κύμα Ανακαινίσεων αλλά και το βαθμό ετοιμότητας του Κατασκευαστικού Κλάδου αναφορικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση και στην ικανότητά της να καλύψει τα κενά δεξιοτήτων που αφορούν τις ανακαινίσεις, των υπεύθυνων εργοταξίων και team leaders.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις γύρω από τη θεματική του κύματος των ανακαινίσεων και θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου αλλά και για το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης που αναμένεται να δημιουργηθεί μείνετε συντονισμένοι!

Αναμένεται σύντομα η δημιουργία και δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου.