Το Green Circle, το Erasmus+ Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ  στοχεύει στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση της χρήσης μικροδιαπιστευτηρίων στον Κατασκευαστικό Τομέα για την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης, καταδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και μεταφοράς τους και  σε άλλους τομείς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μικροδιαπιστευτήρια ορίζονται ως τεκμήρια/αποδεικτικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων που κάποιος έχει επιτύχει μετά από την ολοκλήρωση μιας σύντομης εκπαιδευτικής διαδικασίας

Καθώς το Πρόγραμμα προχωρώντας τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στα πακέτα εργασίας απέκτησε και την ιστοσελίδα του, είναι ευκαιρία να την επισκεφτείτε και να γνωρίσετε περισσότερα στο https://green-circle.eu/