Το Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο CDWaste-ManageVET στο οποίο εταίρος αλλά και βασικός εμπνευστής είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ απέκτησε και επίσημη ιστοσελίδα.

Εκεί παρουσιάζονται όλοι οι εταίροι του Προγράμματος και θα φιλοξενηθούν και οι διδακτικές ενότητες που θα προκύψουν στα πλαίσια του project.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος.

Επισκεφθείτε την και γνωρίστε περισσότερα για το CDWaste-ManageVET και τις δράσεις του.

Σημειώνουμε ότι η σελίδα πλέον έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσεις των εταίρων δηλαδή : Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα και Ισπανικά.

https://cdwaste-managevet.com/