Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζήτησε να ληφθεί και φέτος απόφαση για να παύσουν να χρεώνονται με προμήθειες οι εγγυητικές επιστολές που έχουν ξεπεράσει τη δεκαπενταετία απο την έκδοσή τους