Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμα εταιρική συνάντηση στα πλαίσια του έργου Erasmus+ “Let’s Campaign”.

Στόχος του έργου είναι να οργανώσει διεθνείς συναντήσεις με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, καθιστώντας την πιο ελκυστική για νέους ηλικίας 13-26 ετών.

Το έργο LET’S CAMPAIGN προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  • Υλοποίηση συγκεκριμένων καινοτόμων ενημερωτικών δράσεων που στοχεύουν στην προσέλκυση εκπαιδευόμενων στην ΕΕΚ σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Κατασκευαστικό Κλάδο.
  • Διαμόρφωση καμπάνιας με σύνθημα “Let’s go VET” που θα λειτουργήσει σαν έναυσμα για την περαιτέρω συνεργασία των κρατών-εταίρων για την προώθηση των προγραμμάτων ΕΕΚ.
  • Αύξηση δράσεων σχολικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και εργαστηρίων από επαγγελματίες για την παρουσίαση και επεξήγηση των δυνατοτήτων ΕΕΚ σε διάφορους τομείς.