Στα πλαίσια της εξέλιξης του έργου CDWaste-ManageVET που αποσκοπεί στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του Κατασκευαστικού κλάδου στη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ, οι εταίροι του έργου, εκπροσωπώντας τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία συζήτησαν για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτής, 15 εκπαιδευόμενοι από κάθε χώρα θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά το πρόγραμμα κατάρτισης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ, 5 εκ των οποίων θα συμμετάσχουν επιπλέον σε ένα σύντομο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, θα υλοποιήσει την πιλοτική κατάρτιση για την Ελλάδα και στο προσεχές διάστημα σκοπεύει να διοργανώσει σχετική ενημερωτική Ημερίδα για το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης στη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημαντική δράση της στο χώρο των ΑΕΚΚ, μέσα από την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που έχει ιδρύσει.

Μάθετε περισσότερα για τα νέα του έργου Erasmus+ CDWaste-ManageVET εδώ.

Μάθετε περισσότερα για την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO εδώ.