Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Let’s campaign θα δημοσιευθεί Handbook για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να την καταστήσει πιο ελκυστική για τους νέους.

Ο στόχος του προγράμματος Let’s Campaign είναι να οργανώσει διεθνείς συναντήσεις με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθιστώντας την πιο ελκυστική για νέους ηλικίας 13-26 ετών.

Θυμίζουμε πως μέλη της Σύμπραξης είναι επαγγελματικά ιδρύματα, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους, προερχόμενοι από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Λιθουανία), μια εταιρεία συμβούλων στον τομέα της διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, η ΠΕΔΜΕΔΕ από την Ελλάδα, το Επιμελητήριο για τις Κατασκευές και τη Βιομηχανία δομικών υλικών της Σλοβενίας και ΜΚΟ για την προώθηση της ΕΕΚ (Αυστρία).